สำนักงานใหม่ Apple กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple ในโครงการ Apple Campus 2 ใช้ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell ขนาด 4 MW ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ ไฮโดรเจน (H2) และ อากาศ (O2) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สะอาด ไร้มลพิษ ที่ NASA ใช้ในยานอวกาศ Apollo

พลังงานแสงอาทิตย์ – การเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือสำหรับทำความร้อน หรือแม้แต่ทำความเย็น ศักยภาพในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกจำกัดโดยแค่เพียงความเต็มใจของเราที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ Solar Roof

ในบรรดาแหล่งพลังงานที่ได้นำมาใช้ใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ ในช่วงทศวรรษปี 1970 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกของมนุษยชาติในการลดการใช้น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พลังแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล