Solar Energy มาแรง หลังจีนเร่งลงทุนพลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นน้ำ, ลม หรือแสงอาทิตย์ ล้วนแต่ถูกให้ความสำคัญมาในโลกยุคนี้ เพราะปัจจุบันมีการสร้างมลพิษกันมาก และกลุ่มพลังงานหลักก็ใกล้จะหมดไป ซึ่งวันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Energy เริ่มมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

จบปี 2559 กำลังผลิตเพิ่มเกือบ 80 GW

การลงทุนติดตั้ง Solar Photovoltaic หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2559 เพิ่มอีก 76.6 จิกะวัตต์ (GW) หรือมากกว่าเซลล์ใหม่ในปี 2558 ถึง 50% เนื่องจากประเทศจีนเร่งลงทุนในเรื่องนี้ ผ่านการสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตยืใหม่กว่า 34.5 จิกะวัตต์ หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนเซลล์ใหม่ทั่วโลก และมากกว่าที่จีนมีอยู่ในปี 2558 ถึง 128%

James Watson ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SolarPower Europe เล่าให้ฟังว่า จากการที่ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวในพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์ใหม่ในปีนี้จะมีกำลังผลิตรวมกันกว่า 80 จิกะวัตต์แน่นอน แต่คงไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเหมือนปี 2559 เพราะปีนี้จีนก็ติดตั้งไปกว่า 7.2 จิกะวัตต์ในไตรมาสแรกแล้ว

สำหรับเหตุผลที่ทั่วโลกหันมาลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีใหม่ทำให้ต้นทุนในการผลิต และติดตั้งต่ำลง โดยถ้าเทียบกับปี 2552 ราคาต่อแผงจะลดลงถึง 80% และหากนับรวมถึงสิ้นปีนี้คาดว่ากำลังผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีทั้งหมด 306.5 จิกะวัตต์ทั่วโลก หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น 100 จิกะวัตต์ทุกปี

ทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทยเมื่ออ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพลังงานในปี 2556 พบว่าอยู่ที่ 26,598 เมกะวัตต์ และหากเทียบระหว่างหน่วยเมกะวัตต์ กับจิกะวัตต์ จะได้ว่า 1,000 เมกะวัตต์ เท่ากับ 1 จิกะวัตต์ และคาดว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของไทยมีการลงทุนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับกับกระแสพลังงานทางเลือก

ที่มา : https://brandinside.asia/solar-enegy-400gw-in-2018/