สำนักงานใหม่ Apple กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple ในโครงการ Apple Campus 2 ใช้ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell ขนาด 4 MW ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ ไฮโดรเจน (H2) และ อากาศ (O2) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สะอาด ไร้มลพิษ ที่ NASA ใช้ในยานอวกาศ Apollo

โครงการ Apple Campus ริเริ่มมาจาก Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ตั้งแต่สมัยที่เค้ายังมีชีวิตอยู่และเสนอโครงการต่อรัฐบาล (VDO ด้านล่าง) ขณะนี้  Apple Campus 2 มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2017