ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ Solar Roof

ในบรรดาแหล่งพลังงานที่ได้นำมาใช้ใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ ในช่วงทศวรรษปี 1970 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกของมนุษยชาติในการลดการใช้น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พลังแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล

1 2